Упис у средњу школу

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Сваке године, са ученицима осмог разреда, радимо професионалну оријентацију, а са заинтересованим ученицима осмог разреда у нашој школи се ради и професионално саветовање.

1. ШТА СВЕ ОБУХВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

А) Професионално информисање, које подразумева давање информација о постојећим образовним профилима, школама, условима уписа на поједине смерове, захтевима које постављају одређена занимања (нпр. здравствени услови , способности, услови рада...) Ове информације ученици добијају путем разговора који обављају психолог и педагог са ученицима у одељењу; перко паноа посвећеног овој теми и у индивидуалним разговорима са педагогом, психологом или разредним старешинама.

Б) Професионално саветовање, које обухвата прикупљање података о способностима, особинама личности, радним навикама, интересовањима, здравственом стању, путем задавања тестова и анкета, њихову анализу и давање повратне информације о резултатима тестирања

2. НА ШТА БИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ТРЕБАЛО ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ

какав је био досадашњи успех у школи (број бодова потребан за одређену школу и профил) способности детета (какве су радне навике детета,

колико труда ученик улаже да би постигло успех,

колико је детету потребно времена да научи нешто,

који предмети му иду лакше, а који теже,...)

која су интересовања ученика (које предмете воли, а које не;

какав је резултат теста професионалних интересовања;

да ли су интересовања развијена, или нису,

па је потребно упутити га на литературу где може да се обавести о различитим занимањима...)

здравствено стање детета (да ли постоји неко хронично обољење које би онемогућило бављење неком врстом посла- нпр. алергије искључују занимања у којима се долази у додир са хемијским супстанцама; ...)

особине личности детета (да ли је дете динамично или смирено,

да ли више воли да буде окружено другим људима, или више воли мир и тишину,

колико је радознало, колико је савесно...)

3. ГДЕ НАЋИ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Постоји више публикација које су намењене пружању информација о упису. Основне су: Конкурс за упис у средње школе (у коме су наведене све средње школе, смерови и број ученика који се прима на сваки од смерова) и Информатор (који даје информације о томе колико је бодова било потребно да би се у некој школи уписао одређени смер, за неколико година уназад). Поред овога, корисно је набавити и публикацију Водич за избор занимања - куда после основне школе, коју је сачинила група психолога Националне службе запошљавања. У овој књижици можете наћи кратке неформалне тестове који могу да помогну детету да одреди у којим областима су највише развијене његове способности и интересовања, као и кратке описе занимања у којима се наводе и способности потребне за одређено занимање и професионалне обласи којима припада занимање. Конкурс, Информатор и Водич за избор занимања можете набавити у књижари Просветног прегледа која се налази у Дечанској улици, у Београду.

  Сви ученици 8. разреда тестирани су на часовима ОЗ Тестом професионалних интересовања а повратне информације о резултатима тестирања могу добити у Педагошко-психолошкој служби школе.

Тренутно најтраженија занимања:

Занимања која захтевају високо образовање

1.Машински инжењер

2.Професор математике

3.Професор музике

4.Професор енглеског језика

5.Економисти

6.Правници

Занимања која захтевају средњошколско образовање

1.Продавци

2.Возачи трамваја и тролејбуса

3.Кондуктери

4.Ватрогасци

5.Радници у обезбеђењу

6.Грађевински радник

7.Болничар

 

Суфицитарна занимања (она којих има превише):

 Занимања која захтевају високо образовање

1.Историчар уметности

2.Археолог

3.Инжењер пољопривреде

4.Етнолог

5.Професор одбране

6.Професор марксизма

Суфицитарна занимања која захтевају средње образовање

1.Завршена гимназија

2.Пољопривредни техничар

3.Машински техничар

4.Машински техничар-конструктор (завршен IV степен)

5.Металостугар (завршен III степен)

6.Ауто-механичар(завршен III степен)

7.Помоћник конфекционара (завршен II степен)

8.Помоћни женски фризер (завршен II степен)

9.Неквалификовани радници (са завршеном основном школом)

 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions