Од 1. до 4.разреда "Нови логос".

Избор  уџбеника  за други и шести  разред  за школску 2019/2020. годину 

2.разред

 

 

1..Математика Привредно друштво за издавачку делатност

Нови Логос  650-02-00154/2019-07од 21.5.2019.

 Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела);

ћирилица Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић

 

 

2.Српскијезик – НОВИ ЛОГОС  одобрење650-02-00150/2019-07

од 21.5.2019.

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе, Наташа Станковић Шошо,Маја Костић

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред основне школе,

Јелена Срдић

 

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе Душка Милић,Татјана Митић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе ,Јелена Срдић,Наташа Станковић Шошо

 

3. Свет око нас привредно  друштво заиздавачку делатност

Нови Логос  650-02-00152/2019-07

 

Свет око нас  2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Љиља Стокановић, Гордана Лукић

 Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица Гордана Субаков Симић

4.Енглески   Дата статус:Smart Junior 2, енглески језик за други разред основне школе; друга година учења H.Q. Mitchell,Marileni Malkogianni, H.Q. Mitchell,

5.Музичка култура ,Нови Логос 650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019.

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилица Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац

 

 

6 разред

 

1.-БИОЛОГИЈА ,,БИГЗ  школство“ Биологија за шести разред основне школе;

ћирилица 650-02-00045/2019-07 од 14.5.2019.

Дејан Бошковић

 

2.ГЕОГРАФИЈА  ,,ВУЛКАН издаваштво“,Географија, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица 650-02-00058/2019-07

од 20.5.2019. - Јелена Поповић

3.- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ТHE ENGLISH BOOK” 650-02-00015/2019-07 од 11.4.2019. Аутор уџбеника Tom Hutchinson;аутори радне свеске: Tom Hutchinson,Rod Fricker

 

4.- ИСТОРИЈА   Издавачка кућа  Фреска Историја 6, 650-02-00087/2019-07од 14.5.2019. уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица Марко Шуица,Радивој Радић,Перо Јелић

 

 

5.МАТЕМАТИКА, Математика 6, Математика 6, 650-02-00096/2019-07

од 21.5.2019. уџбеник са збирком задатака  за шести разред основне школе  (први и други део); ћирилица Иван Анић, Радоје Кошанин

 

6.ФИЗИКА –БИГЗ школство“Физика 6, 650-02-00063/2019-07од 21.5.2019. 650-02-00063/2019-07од 21.5.2019. Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; Катарина Стевановић,

Марија Крнета

ћирилица збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за ше,,сти разред основне школе;

ћирилица Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе; Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

 

7.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ,,KLLET за шести разред основне школе; 650-02-00119/2019-07 од 27.3 Извор,

уџбенички комплет; ћирилица.        

Извор, Читанка за шести разред основне школе Зона Мркаљ,Зорица Несторов

Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе Весна Ломпар

ћирилица

8.-РУСКИ ЈЕЗИК   Klett   Издавачка

кућа одобрено  650-02-00008/2019-07 од 18.3.2019.

КОНЕЧНО!2, руски језик за  шести  разред разред основне, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) друга година учења; Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Кристине Амштајм Баман,

                                                              

9-ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Бигз школство 650-02-00094/2019-07

од 14.5.2019.Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић ,Петко Андрић,др Жељко Папић

 

10.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; 650-02-00389/2018-07

од 20.3.2019. John Andrew Bios

 

11.Музичка култура 6 за шести разред основне школе; BIGZ školstvo 650-02-00115/2019-07  од 9.5.2019.

12.Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; KLETT”650-02-00086/2019-07 од 11.4.2019. Сања Филиповић

                             

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions