Списак уџбеника

 

раз. назив аутор издавач предмет
1

Family and Friends

Fondation 2nd edition

Сузан Јањуци НОВИ ЛОГОС енглески језик
1

Уџбеник са додатним материјалом

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац НОВИ ЛОГОС музичка култура
1

Уџбеник из 4 дела за 1.раз.осн.шк.

Ива Иванчевић-Илић, Сенка Тахировић НОВИ ЛОГОС математика
1     НОВИ ЛОГОС математика
1

Уџбеник са додатним материјалом-картицама

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић НОВИ ЛОГОС свет око нас
1

 

Радна свеска

Љ.С.Стокановић, Г.Лукић, Г.С.Симић НОВИ ЛОГОС свет око нас
1

Почетница (уџбенички комплет) по комплексном методу

Наташа Станковић Шошо, Маја НОВИ ЛОГОС српски језик
2

Smart Junior 2, уџбеник

H.Q.Mitchell DATA STATUS енглески језик
2

Smart Junior 2, радна свеска

H.Q.Mitchell DATA STATUS енглески језик
2

Уџбеник "Математика 2"

Сенка Тахировић, Ива Иванчевић  НОВИ ЛОГОС математика
2

Радна свеска "Математика 2"

С.Тахировић, И.Иванчевић  НОВИ ЛОГОС математика
2

Уџбеник "Свет око нас 2"

 
Љиља Стокановић, Гордана Лукић НОВИ ЛОГОС свет око нас
2

Радна свеска "Свет око нас 2"

Љ.Стокановић, Г.Лукић НОВИ ЛОГОС свет око нас
2

Читанка"Уз речи растемо"

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић НОВИ ЛОГОС српски језик
2

Граматика "Дар речи"

Јелена Срдић НОВИ ЛОГОС српски језик
2

"Латиница",радни уџбеник

Душка Милић, Татјана Митић НОВИ ЛОГОС српски језик
2

Радна свеска 2

Јелена Срдић, Наташа С.Шошо, Маја Костић НОВИ ЛОГОС српски језик
3

Smart Junior 3, уџбеник

H.Q.Mitchell DATA STATUS енглески језик
3

Smart Junior 3, радна свеска

H.Q.Mitchell DATA STATUS енглески језик
3

Уџбеник "Ликовна култура 3"

Милутин Мићић, Гордана Мићић  НОВИ ЛОГОС ликовна култура
3

Уџбеник "Математика 3"

Сенка Тахировић, Ива Иванчевић   НОВИ ЛОГОС математика
3

Радна свеска "Математика 3"

С.Тахировић  НОВИ ЛОГОС математика
3  

"Музичка култура 3", уџбеник

 Д.М.Бокан, М.Ињац  НОВИ ЛОГОС музичка култура
3

Уџбеник "Природа и друштво 3"

 Марина Мунитлак, Андријана Ш.Ерски  НОВИ ЛОГОС природа и друштво
3

Радна свеска "Природа и друштво 3"

 М.Мунитлак, А.Ш.Ерски, Албина Холод  НОВИ ЛОГОС природа и друштво
3

Читанка 3 "У свету речи"

Граматика 3 "Дар речи"

Радна свеска 3 уз уџб.комплет српског

 Наташа С.Шошо,М.Костић

Јелена Срдић

Н.С.Шошо, Ј.Срдић, М.Костић

 НОВИ ЛОГОС српски језик
4

Project 1, уџбеник

Jeanne Perrett The English Book енглески језик
4

Project 1, радна свеска

Jeanne Perrett The English Book енглески језик
4

Уџбеник "Математика 4"

 Сенка Тахировић  НОВИ ЛОГОС математика
4

Радна свеска "Математика 4"

 С.Тахировић, М.Степановић  НОВИ ЛОГОС математика
4

Уџбеник "Ликовна култура 4"

 М.Мићић, Г.Мићић  НОВИ ЛОГОС ликовна култура
4

"Природа и друштво 4", уџбеник са тематским атласом

 Александар Кандић, Г.С.Симић,  НОВИ ЛОГОС природа и друштво
4

"Природа и друштво 4", радна свеска

   НОВИ ЛОГОС природа и друштво
4

Читанка 4 "Бескрајне речи"

 Н.С.Шошо, Соња Чабрић  НОВИ ЛОГОС српски језик
4

Граматика 4 "Дар речи"

Радна свеска 4 уз уџбенички комплет

 Јелена Срдић

Н.С.Шошо, С.Чабрић, Ј. Срдић

 НОВИ ЛОГОС српски језик
5 Билогија 5-уџбеник за 5.разред др Гордана Субаков-Симић и др М.Вељић НОВИ ЛОГОС биологија
5 Географија за 5.разред В.Ковачевић,Р.Влајев,Ј.Поповић-Ракочевић КЛЕТ географија
5 PROJECT 2,уџбеник Tom Hutchinson The English Book енглески језик
5 PROJECT 2,радна свеска Tom Hutchinson The English Book енглески језик
5 ИСТОРИЈА за 5. разред Д.Стефанович,С.Ферјанчић ФРЕСКА историја
5 Ликовна култура 5 Здравко Милинковић, М.Јанковић Бигз ликовна култура
5 МАТЕМАТИКА 5, уџбеник В.Стојановић ИП МАТЕМАТИСКОП математика
5 Математика, збирка задатака за 5.разред   МАТЕМАТИСКОП математика
5 Музичка култура за 5.разред В.Илић КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР музичка култура
5 Руски језик,ОРБИТА 1 +ЦД, уџбеник П.Пипер,М.Петковић,С.Мирковић Зунс руски језик
5 Oрбита 1,руски језик за 5.разред П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић Завод за уџбенике и наставна средства руски језик
5 Чаролија речи-читанка Н.Станковић Клет српски језик
5 Граматика В.Ломпар Клет српски језик
5 Радна свеска Н.Станковић,В.Ломпар Клет српски језик
5 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Слободан Попов, М.Петровић ЗУНС техничко образовање
5 Збирка материјала за техничко образовање Д.Стојановић Зунс техничко образовање
6 Биологија 6,уџбеник др Д.Миличић,др И.Кризманић НОВИ ЛОГОС биологија
6 «Географија» за 6.разред Винко Ковачевић,Радојка Влајев и Јелена Поповић-Ракочевић Klett географија
6 «Радна свеска» за 6. разред Географски атлас за основну школу Винко Ковачевић,Радојка Влајев и Јелена Поповић-Ракочевић Klett географија
6 PROJECT 3 ,уџбеник Tom Hutchinson,Lynda Evans The English Book енглески језик
6 PROJECT 3 ,радна свеска Tom Hutchinson,Lynda Evans The English Book енглески језик
6 ИСТОРИЈА за 6. разред др Р.Радић.др М.Шуица ФРЕСКА историја
6 Ликовна култура за 6.разред мр З.Алексић, Ј.Глигоријевић БИГЗ ШКОЛСТВО ликовна култура
6 Математика за шести разред основне школе,уџбеник Ђ.Дугошија, В.Андрић, В.Јоцковић, В.Мићић Завод за уџбенике и наставна средства математика
6 Музичка култура за 6.разред мр А.Паладин,Д.Михајловић Бокан НОВИ ЛОГОС музичка култура
6 ОРБИТА 2 + ЦД, уџбеник П.Пипер,М.Петковић,С.Мирковић Зунс руски језик
6 Oрбита 2,руски језик за 6.разред П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић Завод за уџбенике и наставна средства руски језик
6 Радна свеска уз читанку Н.Станковић Клет српски језик
6 МАШТАРИЈА РЕЧИ-читанка Н.Станковић Клет српски језик
6 Граматика В.Ломпар Клет српски језик
6 Радна свеска уз граматику В.Ломпар Клет српски језик
6 „ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ“ за 6. разред основне школе Др. Слободан Попов, Татјана Тешан Завод за уџбенике и наставна средства техничко образовање
6 Физика за шести разред, уџбеник К.Стевановић, М.Крнета, Р.Тошовић БИГЗ физика
7 Географија за 7.разред В.Ковачевић,Р.Влајев КЛЕТ географија
7 Project 4, уџбеник енглеског језика за 7. разред   The English Book енглески језик
7 Project 4, радна свеска за 7. разред   The English Book енглески језик
7 ИСТОРИЈА за 7. разред Р.Љушић ФРЕСКА историја
7 Ликовна култура за 7.разред Ј.Глигоријевић БИГЗ ШКОЛСТВО ликовна култура
7 Уџбеник МАТЕМАТИКА Н.Икодиновић,С.Димитријевић КЛЕТ математика
7 МАТЕМАТИКА 7,збирка задатака са решењима С.Огњановић,Ж.Ивановић КРУГ математика
7 Музичка култура за 7.разред мр А.Паладин,Д.Михајловић Бокан НОВИ ЛОГОС музичка култура
7 Музичка култура за 7.разред мр А.Паладин,Д.Михајловић Бокан НОВИ ЛОГОС музичка култура
7 Oрбита 3,руски језик за 7.разред П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић Завод за уџбенике и наставна средства руски језик
7 Читанка Ризница речи Н.Станковић-Шошо КЛЕТ српски језик
7 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И.Тасић,Д.Глушац ЗУНС техничко образовање
7 Уџбеник за биологију мр Наталија Букуров,др К.Младеновић Пауновић БИГЗ ШКОЛСТВО физика
7 Уџбеник ФИЗИКА К.Стевановић,М.Крнета БИГЗ ШКОЛСТВО физика
7 Уџбеник ХЕМИЈА Д.Анђелковић,Т.Недељковић НОВИ ЛОГОС хемија
8 Уџбеник-Биологија 8-радни уџбеник биологије за 8.разред Гордана Субаков-Симић НОВИ ЛОГОС биологија
8 Географија за 8.разред мр Марко Б.Милошевић, мр Јована Бранков БИГЗ ШКОЛСТВО географија
8 Project 5, радна свеска за 8. разред   The English Book енглески језик
8 Project 5, уџбеник из енгл.језика за 8.разред   Тhe english book енглески језик
8 Историја за 8.разред Р.Љушић ФРЕСКА историја
8 Ликовна култура за 8.разред Ј.Глигоријевић БИГЗ ШКОЛСТВО ликовна култура
8 Уџбеник за математику С.Огњановић КРУГ математика
8 МАТЕМАТИКА ,збирка задатака са решењима за 8.разред С.Огњановић,Ж.Ивановић КРУГ математика
8 Музичка култура за 8. разред мр Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан НОВИ ЛОГОС музичка култура
8 Oрбита 4,руски језик за 8.разред П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић Завод за уџбенике и наставна средства руски језик
8 Читанка "Речи мудрости" за осми разред основне школе З.Несторовић, З.Грушановић КЛЕТ српски језик
8 Техничко и информатичко образовање И.Тасић,В.Сајфет,М.Петровић Завод за уџбенике и наставна средства техничко образовање
8 Физика 8-уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама Д.Поповић,М.Богдановић,А.Кандић НОВИ ЛОГОС физика
8 Хемија,уџбеник за осми разред Д.Анђелковић,Т.Недељковић НОВИ ЛОГОС хемија
 
 
 
 
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions