1   - следећа страна 

15.09.2020.

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ - 4.РАЗРЕД

Vežbanje matematika četvrti razred - Drugi školski pismeni zadatak -Распоред писаних провера четвртог разреда за прво полугодиште по одељењима налази се на линковима испод. Документ отварате кликом на линк. Могућа су одступања дан-два од наведених датума због непредвидивих околности. (С. П.)

IV 1 - Распоред писаних провера.xlsx

IV 2 - Распоред писаних провера.xlsx


07.09.2020.

Е К О Л О Ш К А С Е К Ц И Ј А

ТИМ ЗА РЕЦИКЛАЖУ - ОБАВЕШТЕЊЕ

Тим за рециклажу и Еколошка секција организоваће 10.9.2020. акцију сакупљања старог папира и картона у сарадњи са Фабриком картона Умка.

Контејнер за стари папир ће бити у школском дворишту 10. и 11. 9. 2020.

Позивамо све ученике, родитеље и запослене у школи да узму учешће у акцији!


06.09.2020.

Oбавештење за наставу веронауке

С обзиром да се Школа определила за комбиновани метод наставе, настава веронауке  за разреде  8/1 и 8/2 и 8/3 понедељком ће наставу пратити он лине преко Гоогле учионице, као и 7/2 и 7/3 уторак 7 час путем гоогле учионице.

                                                                                                         Верочитељица Јована Ћирић


03.09.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Музичка школа у Умци

 

Музичка школа"Ватрослав Лисински"организује упис нових чланова за школску 2020/2021 у ново издвојено одељење у Умци.

Све информације о упису можете да добијете од учитеља , као и на сајту Музичке школе   www.lisinski.edu.rs. Инструменти за које ће се организовати настава су:клавир,виолина, гитара, труба и трмбон, у складу са препорукама Министарства просвете у измењеним условима рада настале услед епидемије.


31.08.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада у ОШ „Доситеј Обрадовић”, у школској 2020/21.години, у условима пандемије

 

 

 

Поштовани родитељи,

У условима нестабилне епидемиолошке ситуације, а водећи се Посебним програмом основног образовања и васпитања и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи, у школској 2020/2021. години, наша  школа је донела одлуку о начину реализације наставе у наредном периоду.

Током пандемије редовна настава ће се реализовати у 14 учионице,и дворишту школе. Неће бити кабинетске наставе, осим за информатику, што значи, да ће свако одељење од I до VIII (односно група) имати своју, јасно обележену учионицу.

 

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години

 

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години планира се кроз непосредни рад у школи и организацију наставе на даљину. У складу са законом, а на основу Посебног програма школски час траје 30 минута. Ученици првог циклуса наставу похађају током преподнева (од 8.00h), а ученици другог циклуса наставу похађају током поподнева (од 13.30 h).

Начин реализације наставног процеса зависи од циклуса образовања.

 

За први циклус (ученике од I до IV разреда) настава се одвија кроз непосредни рад у школи за све ученике. Ученици су подељени у две групе, групу А и групу Б (групе су подељене по азбучном реду или како се договоре са учитељима, а ученици ће прецизније информације добити од учитеља/одељењских старешина путем мејла или вибера) и прате наставу према следећем распореду сатнице.

Табеларни преглед сатнице за први циклус (1.разред*)

ГРУПА А

Час по реду

Време трајања

1.

8.00 - 8.30

2.

8.35 - 9.05

Велики одмор

15 минута

3.

9.20 - 9.50

4.

9.55 - 10.25

д е з и н ф е к ц и ј а

ГРУПА Б

1.

10.45 - 11.15

2.

11.20 - 11.50

Велики одмор

15 минута

3.

12.05 - 12.35

4.

12.40 - 13.10

д е з и н ф е к ц и ј а

 

ГРУПА А

Час по реду

Време трајања

1.

8.00 - 8.30

2.

8.35 - 9.05

Велики одмор

15 минута

3.

9.20 - 9.50

4.

9.55 - 10.25

д е з и н ф е к ц и ј а

ГРУПА Б

1.

10.45 - 11.15

2.

11.20 - 11.50

Велики одмор

15 минута

3.

12.05 - 12.35

д е з и н ф е к ц и ј а

 **Прва група увек има четири часа, а друга група увек има три часа. Једне недеље група А је прва, а група Б друга, а следеће недеље група Б је прва, а група А друга и тако даље, наизменично.

 • Ученици чији су се родитељи определили да не похађају наставу у школи, обавезни су да прате наставу на даљину преко РТС-а, а од наставника ће добијати материјал за рад по договору.
 • Испитивања и провере знањаза све ученике организоваће се у просторијама школе у договору са учитељем и предмнетним наставницима.

   

  За други циклус (ученике од V до VIII разреда) настава се одвија према комбинованом моделу рада - непосредним радом у школи и кроз онлајн наставу, наизменично. Препорука Министарства просвете јесте да ученици имају највише 5-6 часова и да акценат буде на предметима из којих ученици полажу завршни испит, па смо у складу са тим и организовали наставу. Ученици су, такође, подељени у две групе, групу А и групу Б и прате наставу према следећој временској организацији (сатници):

  РАСПОРЕД  САТНИЦЕ за ученике од  V  до  V I I I  разреда

  Група А и Група Б

   

Група А и Група Б

час

време

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

13.30- 14.00

Група А

Група Б

Група А

Група Б

Група А

2.

14.05- 14.35

Група А

Група Б

Група А

Група Б

Група А

3.

14.40- 15.10

Група А

Група Б

Група А

Група Б

Група А

 

двадесет минута

ВЕЛИКИ

ОДМОР

15.10-15.30

4.

16.30-17.00

Група А

Група Б

Група А

Група Б

Група А

5.

17.05-17.35

Група А

Група Б

Група А

Група Б

Група А

 • Једне недељегрупа Аидепонедељак, среда и петак, агрупа Бидеуторак и четвртак, а следеће недељегрупа Бидепонедељак, среда и петак, агрупа Аидеуторак и четвртаки тако даље, наизменично.
 • Значи, 1. септембра (уторак), у поподневну смену долазе само ученицигрупе Б.
 • С обзиром на организацију наставе, постоји могућност да ученици некада имају четири, а други дан шест часова. Такође, постоји могућност и блок часова, из појединих предмета,  због наставника  који раде у две школе.
 • Ученици чији су се родитељи определили да не похађају наставу у школи, обавезни су да прате наставу на даљину преко РТС-а. Такође, због комбинованог модела рада сви ученици су у обавези да буду активни на платформиГООГЛЕ УЧИОНИЦА.
 • Испитивања и провере знањаза све ученике организоваће се у просторијама школе у договору са предмнетним наставницима, а по одлуци Министарствапросвете,  само кроз непосредни образовно-васпитни рад у школи, у утрвђеним терминима и уз поштовање препоручених хигијенских мера, а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

   

  Организација уласка, боравка и изласка ученика из школе

 •  

 • Први циклус: Ученици који наставу прате на спрату школе улазе у школу на улаз А, а то су одељења : 1/1, 1/2, 2/1 и  4/2.

  Ученици који наставу прате у приземљу школе улазе у школу на улаз Б, а то су одељења: 2/2, 4/1, 3/2 и 3/1.

  Настава почиње 01.09.2020. у 08:00 часова за групу А, а за групу Б у 10:45.

   Други циклус: Одељења се деле по кабинетима у приземљу тј.на спрату по следећем распореду (наставници мењају кабинете у току смене а не деца):

  5-1 (спрат) – кабинет за физику (хемију)

  5-2 (спрат) – кабинет за биологију

  5-3 (спрат) – кабинет за руски језик

  6-1 (спрат) – кабинет за музичку културу

  6-2 (спрат) – кабинет за математику

  6-3 ( приземље ) – кабинет за техничко (спрат)

  7-1  (спрат) – кабинет за технику и технологију

  7-2 (спрат) – кабинет за ликовну културу

  7-3 (приземље) – кабинет за енглески језик

  8-1 (спрат) – кабинет за географију

  8-2 (приземље) – кабинет за српски језик (до главног улаза)

  8-3 ( приземље) – кабинет за српски језик (до кабинета за географију)

   

  Ученици ће бити све време током трајања наставе у наведеним кабинетима. За време 5-минутних одмора одлазе до тоалета само по потреби.

 • За сваку групу одређена је учионица у којој се остварују сви часови наставе. Распоред ће бити истакнут на вратима учионице,и у улазу школе, на огласној табли школе .Ученици су обавештени путем већ формираних вибер група са одељењским старшинама.
 • Током боравка и кретања кроз школски простор (зграду и двориште), ученици и сви запослени носе маске које прекривају уста и нос. Маске се могу скинути током часа, док ђаци слушају предавање, али под условом да међу њима и између ђака и наставника постоје прописано растојање. Приликом сваког међусобног приближавања маске се морају ставити. Груписање ученика није дозвољено, како у просторијама школе, тако и у дворишту.
 • Током конзумирања ђачке ужине, донете од куће, ученици скидају маске. Размена хране и пића међу ученицима није дозвољена.
 • За време великог одмора ученици не смеју напуштати просторије школе и школског дворишта. По завршетку великог одмора, сви ученици користе улаз из дворишта, поштујући дистанцу, пролазе кроз дезо-баријеру и дезинфикују руке.
 • Сваки одлазак у тоалет, подразумева поштовање здравствено-хигијенских мера.

   

  Поступање родитеља и комуникација са наставницима

 • Родитељи прате дете до улаза у школско двориште или главни улаз, само родитељи првака, у прве две радне недеље, пратиће своју децу до улаза у школску зграду (улаз из дворишта).
 • Родитељи не улазе у школу. Уколико је у питању изузетна ситуација, родитељ се обраћа дежурном наставнику. Сва комуникација између родитеља и наставника одвија се преко друштвених мрежа. Родитељски састанци биће организовани само за родитеље првака и петака, док ће родитељи других ученика информације добити од својих одељењских старешина. Обавеза родитеља јесте да у свакој комуникацији, у школским просторијама и дворишту, има маску.
 • Обавеза родитеља је да свакодневно, пре поласка у школу, свом детету измере температуру.Уколико дете или било који члан породице показују симптоме инфекције КОВИД 19 вирусом, ученик не долази у школу, а о ситуацији обавештава одељењског старешину.

   

  Настава на даљину у ОШ Доситеј Обрадовић“

  Настава на даљину организује се за ученике првог циклуса који не похађају редовну наставу и за ученике другог циклуса у данима када наставу прате онлајн (сваког другог дана).

  За наставу на даљину у нашој школи користе се:

 • платформа за учењегоогле учионица(у другом циклусу),
 • ТВ часови које емитује јавни медијски сервис Србије, РТС,
 • апликација вибер и електронска пошта (у првом циклусу) и Гоогле учионица и Циско .

Платформа Гоогле учионица одабрана је јер су ученици старијих разреда упознати са радом на овој платформи, а наставници, као и сваки ученик имају приступне шифре за њу.

 

Примена мера заштите здравља ученика и запослених

Школа континуирано прати епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.

У сарадњи са надлежним институцијама, припремљено је упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених. Ово упутство биће истакнуто на сајту школе и прослеђено родитељима електронским путем. Са садржајем овог упутства упознати су сви запослени у школи, а ученици ће бити обавештени о томе на првим часовима наставе.

У школи је одређена просторија за изолацију ученика код којих се током трајања наставе примете симптоми инфекције КОВИД 19 вирусом./просторија у школском дворишту,бивши кабинет технологије. Такви ученици биће под надзором дежурног наставника док по њих не дође родитељ који ће одмах бити обавештен.

 

СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ДОБРО ЗДРАВЉЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМ ШКОЛЕ!

 

1   - следећа страна 

 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions