Школа данас

 

   ОШ «Доситеј Обрадовић», Умка као установа обавезног образовања и васпитања има у свом саставу укупно 22 одељења од 1. до 8. разреда, што значи да издвојених одељења нема.

   Укупан број ученика је тренутно 461.

   Учионички простор задовољава тренутне потребе школе тако да су ученици распоређени да од 1. до 4. разреда свако одељење има својун учионицу, док је од 5. до 8. разреда организована кабинетска настава. Поред објекта у којем се налазе учионице , канцеларије, библиотека, информатички кабинет, школа располаже и посебном зградом у којој се налазе две радионице за наставу ТИО и мањом учионицом за извођење наставе физичког васпитања, јер школа још увек нема фискултурну салу.

   Школска зграда је недовршена јер није изграђен трећи део за који постоји грађевински план где би требало да буде фискултурна сала, канцеларије, кабинети за наставу ТИО.

   Васпитно-образовни рад са ученицима одвија се у две смене: почетак рада прве смене је у 8.00ч, а друге у 13.30ч.

 


Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions