У Умци  01.10. 2013. год.                                               Директор:  мр Мирослава П
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions