ЛИНКОВИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Министарство просвете и спорта http://www.mpn.gov.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања http://www.ceo.edu.rs

Завод за унапређивање образовања и васпитања

http://www.zuov.gov.rs

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Образовни портал  http://www.edu-soft.rs/

Педагошко друштво Србије http://www.pedagog.rs/

 
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions